niedziela, 12 stycznia 2020

ROZWAŻANIA – MSZA I ADORACJA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE 
8/1/2020
EWANGELIA Z DNIA – ŚWIĘTEGO MARKA 6, 34-44ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

NA POCZĄTKU NASZEGO SPOTKANIA ZAPROŚMY DUCHA ŚWIĘTEGO DO NASZEJ MODLITWY

BIBLIA TYSIĄCLECIA - EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA 1, 34-38
„NA TO MARYJA RZEKŁA DO ANIOŁA: «JAKŻE SIĘ TO STANIE, SKORO NIE ZNAM MĘŻA?» ANIOŁ JEJ ODPOWIEDZIAŁ: «DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA CIEBIE I MOC NAJWYŻSZEGO OSŁONI CIĘ. DLATEGO TEŻ ŚWIĘTE, KTÓRE SIĘ NARODZI, BĘDZIE NAZWANE SYNEM BOŻYM. A OTO RÓWNIEŻ KREWNA TWOJA, ELŻBIETA, POCZĘŁA W SWEJ STAROŚCI SYNA I JEST JUŻ W SZÓSTYM MIESIĄCU TA, KTÓRA UCHODZI ZA NIEPŁODNĄ. DLA BOGA BOWIEM NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO». NA TO RZEKŁA MARYJA: «OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA, NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA!»”

DUCHU ŚWIĘTY PRZYCHODZIMY TUTAJ ABYŚ W NAS DZIAŁAŁ. MAMY MASĘ PYTAŃ W SOBIE, JAK MARYJA: 'JAKŻE SIĘ TO STANIE, SKORO NIE ZNAM MĘŻA?'

JAKŻE SIĘ TO STANIE, SKORO LEKARZE NIE MOGĄ NIC PORADZIĆ? SKORO NIE MAM JUŻ PIENIĘDZY NA ŻYCIE? SKORO MOJA RODZINA JEST W ROZSYPCE? SKORO JUŻ TYLĘ SIĘ MODLĘ I WCIĄŻ NIC?

JAKŻE SIĘ TO STANIE,...?

MARYJO POMÓŻ NAM ZAUFAĆ BOŻYM PLANOM NA NASZE ŻYCIE TAK JAK TY ZAUFAŁAŚ.

DZISIAJ IDĄC ZA TWOIM PRZYKŁADEM BIERZEMY SŁOWA ARCHANIOŁA GABRIELA I PRZYKŁADAMY DO SWOJEGO ŻYCIA

„DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA CIEBIE I MOC NAJWYŻSZEGO OSŁONI CIĘ.”
I
„DLA BOGA BOWIEM NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO”.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY! PRZYJDŹ JAK PRZYSZEDŁEŚ DO MARYI I ZRÓB Z NASZYM ŻYCIEM CO CHCESZ!UWIELBIENIE
 
BIBLIA EKUMENICZNA „TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO” – KSIĘGA WYJŚCIA 23, 25-31
BĘDZIECIE SŁUŻYĆ PANU, WASZEMU BOGU, A ON POBŁOGOSŁAWI TWÓJ CHLEB I WODĘ. ODDALI TAKŻE OD CIEBIE WSZELKĄ CHOROBĘ. NIE BĘDZIE BEZDZIETNEJ I NIEPŁODNEJ W TWOJEJ ZIEMI. DAM CI DŁUGIE ŻYCIE. SPRAWIĘ, ŻE BĘDĄ SIĘ BAĆ CIEBIE I WPRAWIĘ W PRZERAŻENIE WSZYSTKIE LUDY, PRZECIWKO KTÓRYM WYRUSZYSZ, A WSZYSCY TWOI NIEPRZYJACIELE UCIEKNĄ PRZED TOBĄ. POŚLĘ PRZED TOBĄ SZERSZENIE, KTÓRE WYPĘDZĄ SPRZED CIEBIE CHIWWITĘ, KANANEJCZYKA I CHITTYTĘ. ALE NIE WYPĘDZĘ GO SPRZED CIEBIE W JEDNYM ROKU, ABY ZIEMIA NIE OPUSTOSZAŁA, A POLNE ZWIERZĘTA NIE ROZMNOŻYŁY SIĘ NA TWOJĄ ZGUBĘ. POWOLI BĘDĘ ICH WYPĘDZAŁ PRZED TOBĄ, AŻ SIĘ ROZMNOŻYSZ I OBEJMIESZ TĘ ZIEMIĘ.”

UWIELBIAM CIĘ BOŻE W TWOIM SŁOWIE. W OBIETNICY ŻYCIA W TWOIM POKOJU, JEŚLI TYLKO BĘDĘ CI SŁUŻYĆ. W OBIETNICY, ŻE POBŁOGOSŁAWISZ MÓJ CHLEB I WODĘ. UWIELBIAM CIĘ W SŁOWIE POCIESZENIA, ŻE ODDALISZ ODE MNIE WSZELKĄ CHOROBĘ. ŻE PRZEPĘDZISZ Z MEGO ŻYCIA WROGÓW.


BĘDZIECIE SŁUŻYĆ PANU, WASZEMU BOGU...”

BOŻE JESTEM TUTAJ Z TOBĄ, ALE NIE ZA WIELE ZMIENIA SIĘ W MOIM ŻYCIU NA DOBRE
'POŚLĘ PRZED TOBĄ SZERSZENIE, KTÓRE WYPĘDZĄ SPRZED CIEBIE CHIWWITĘ...'

NO ALE JESZCZE TRZYMA MNIE W UŚCISKU CHOROBA -
'POŚLĘ PRZED TOBĄ SZERSZENIE, KTÓRE WYPĘDZĄ SPRZED CIEBIE CHIWWITĘ, KANANEJCZYKA...'

NO ALE JESZCZE W MOJEJ RODZINIE TYLE PROBLEMÓW -
'POŚLĘ PRZED TOBĄ SZERSZENIE, KTÓRE WYPĘDZĄ SPRZED CIEBIE CHIWWITĘ, KANANEJCZYKA I CHITTYTĘ.'

BOŻE, A KIEDY WRESZCIE WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE?
ALE NIE WYPĘDZĘ GO SPRZED CIEBIE W JEDNYM ROKU, ABY ZIEMIA NIE OPUSTOSZAŁA, A POLNE ZWIERZĘTA NIE ROZMNOŻYŁY SIĘ NA TWOJĄ ZGUBĘ. POWOLI BĘDĘ ICH WYPĘDZAŁ PRZED TOBĄ, AŻ SIĘ ROZMNOŻYSZ I OBEJMIESZ TĘ ZIEMIĘ.”
DZIĘKCZYNIENIE

BIBLIA 'TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA' – KSIĘGA IZAJASZA 57, 18-19
„ „[...] WIDZIAŁEM JEGO DROGI I CHCĘ GO ULECZYĆ,
CHCĘ GO PROWADZIĆ I ODPŁACIĆ MU POCIESZENIEM,
A TYM, KTÓRZY GO OPŁAKUJĄ,
DAM POWÓD DO RADOŚCI.
POKÓJ, POKÓJ TEMU, KTO DALEKI I TEMU, KTO BLISKI!
JA GO ULECZĘ!” - MÓWI PAN.”

BOŻE, TY TAK JAK W DZISIEJSZEJ EWANGELII, TAK W KSIĘDZE IZAJASZA WIDZISZ NASZE DROGI I CHCESZ NASZEGO DOBRA. DOSTRZEGASZ, ŻE JESTEŚMY JAK OWCE NIE MAJĄCE PASTERZA. CHCESZ NAS PROWADZIĆ I POCIESZAĆ. DZIĘKUJĘ CI ZA TO, ŻE DLA CIEBIE NIE MA ZNACZENIA CZY KTOŚ JEST BLISKO CZY DALEKO OD CIEBIE. WSZYSTKIM DAJESZ SWÓJ POKÓJ I WSZYSTKICH CHCESZ ULECZYĆ.
DZIĘKUJĘ CI, ŻE WIDZISZ CZEGO NAM TRZEBA NAWET JEŚLI SAMI O TO NIE POPROSIMY JAK LUD, KTÓRY NIE PROSIŁ O CHLEB, A DOSTAŁ GO W NADMIARZE.OFIARA

BIBLIA TYSIĄCLECIA - EWANGELIA ŚW. MARKA 6, 37-38
„LECZ ON IM ODPOWIEDZIAŁ: «WY DAJCIE IM JEŚĆ!» RZEKLI MU: «MAMY PÓJŚĆ I ZA DWIEŚCIE DENARÓW KUPIĆ CHLEBA, ŻEBY IM DAĆ JEŚĆ?»ON ICH SPYTAŁ: «ILE MACIE CHLEBÓW? IDŹCIE, ZOBACZCIE!» GDY SIĘ UPEWNILI, RZEKLI: «PIĘĆ I DWIE RYBY».”

PANIE JEZU DZIŚ ODDAJĘ CI KAWAŁEK MOJEGO SERCA. MNIEJSZY, LUB WIĘKSZY. TAKI NA JAKI MNIE TERAZ STAĆ. WEŹ GO PROSZĘ I POWIEDZ, ŻE TYLE WYSTARCZY. TYLKO TY MOŻESZ ROZMNOŻYĆ KAWAŁEK MOJEJ MIŁOŚCI DO CIEBIE JAK CHLEB Z DZISIEJSZEJ EWANGELII. TAK JAK TY DAŁEŚ SWOJE SERCE ZA MNIE TAK JA CHCĘ DZISIAJ DAĆ CHOĆ CZĄSTKĘ SIEBIE, ALE NIE BEZPOŚREDNIO 2-GIEJ OSOBIE, BO TO MOŻE BYĆ ZA MAŁO. CHCĘ JĄ ZŁOŻYĆ W TWOJE RĘCE, BO W NICH WSZYSTKO SIĘ POMNAŻA. PRZEZ TWOJE RĘCE WYLEWA SIĘ WIĘCEJ MIŁOŚCI. I KIEDY MYŚLĘ, ŻE TO PRZECIEŻ BOLI, TO ZARAZ PRZYPOMINAM SOBIE, ŻE TY WIESZ NAJLEPIEJ CO TO BÓL MIŁOŚCI, BÓL DAWANIA PONAD MIARĘ. I WTEDY TĄ DZIURĘ, TA PUSTKĘ W MOIM SERCU WYPEŁNIAJĄ TWOJE SŁOWA: „WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI.”BIBLIA TYSIĄCLECIA - 1 LIST ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA 4, 7-9
„UMIŁOWANI, MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE,
PONIEWAŻ MIŁOŚĆ JEST Z BOGA,
A KAŻDY, KTO MIŁUJE,
NARODZIŁ SIĘ Z BOGA I ZNA BOGA.
KTO NIE MIŁUJE, NIE ZNA BOGA,
BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.
W TYM OBJAWIŁA SIĘ MIŁOŚĆ BOGA KU NAM,
ŻE ZESŁAŁ SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO NA ŚWIAT,
ABYŚMY ŻYCIE MIELI DZIĘKI NIEMU.”

TERAZ KIEDY CZĘŚĆ MOJEGO SERCA JEST W TWOICH RĘKACH JEZU, CHCĘ POKAZAĆ JAK BARDZO CIĘ KOCHAM. ODKŁADAM NA BOK PROBLEM Z JAKIM TUTAJ PRZYCHODZĘ. OBIECUJĘ, ŻE KIEDY NASTĘPNYM RAZEM WEZMĘ DO RĘKI PISMO ŚWIĘTE PRZYTULĘ JE TAK JAK DZIADKOWIE PRZYTULAJĄ WNUKI, JAK PO RAZ PIERWSZY PRZYTULIŁO SIĘ UKOCHANĄ OSOBĘ. KIEDY NASTĘPNYM RAZEM BĘDĘ ADOROWAĆ TWÓJ KRZYŻ W ŚWIĘTA WIELKANOCNE UCAŁUJĘ TWOJE RANY Z TAKIM DRŻENIEM SERCA Z JAKIM CAŁUJE SIĘ TĄ JEDYNĄ NAJWAŻNIEJSZĄ OSOBĘ PO RAZ PIERWSZY. Z TAKĄ CZUŁOŚCIĄ Z JAKĄ MATKA CAŁUJE SWOJE DZIECKO. KIEDY DZISIAJ, PO SKOŃCZONEJ MODLITWIE, WRÓCĘ DO DOMU. WYŁĄCZĘ RADIO, TELEWIZOR, KOMPUTER, ODŁOŻĘ TELEFON. KIEDY JUŻ Z NIKIM NIE BĘDĘ ROZMAWIAĆ I WSZYSTKO NA TEN DZIEŃ BĘDZIE ZROBIONE. I CHOĆ TYLE W KOŚCIELE BYŁO PRZEMODLONE, TO WEZMĘ DO RĘKI OBRAZEK Z TWOIM WIZERUNKIEM SPOJRZĘ CI W OCZY I Z TAKĄ CZUŁOŚCIĄ Z JAKĄ PIERWSZY RAZ MÓWI SIĘ KOCHAM CIĘ, POWIEM KRÓTKĄ MODLITWĘ. MODLITWĘ JEDNEGO SŁOWA: JEZUS.MODLITWA KOŃCOWA

JEŚLI CZUJESZ TAKĄ POTRZEBĘ TO ODDAJ TERAZ SWOJE ŻYCIE JEZUSOWI. MOŻE ZROBISZ TO PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU. ZAUFAJ MU, DAJ SIĘ MU PROWADZIĆ. MOŻE CHCESZ ZROBIĆ TO TERAZ PO RAZ KOLEJNY, ŻEBY POTWIERDZIĆ: JEZU NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO.
JEŚLI CHCESZ POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE SŁOWAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA Z LISTU TO FILIPIAN. POWTARZAJMY RAZEM:

BIBLIA 'TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA' – LIST TO FILIPIAN 3, 10-12
„MOIM CELEM JEST POZNANIE CHRYSTUSA, ZARÓWNO PRZEZ DOŚWIADCZENIE MOCY JEGO ZMARTWYCHWSTANIA, JAK I PRZEZ UDZIAŁ W JEGO CIERPIENIACH. A STAJĄC SIĘ PODOBNYM DO NIEGO W JEGO ŚMIERCI, DOJDĘ W JAKIŚ SPOSÓB DO POWSTANIA Z MARTWYCH. NIE TWIERDZĘ, ŻE TO JUŻ OSIĄGNĄŁEM LUB STAŁEM SIĘ DOSKONAŁY. USIŁUJĘ TO DOPIERO ZDOBYĆ, GDYŻ I JA ZOSTAŁEM ZDOBYTY PRZEZ CHRYSTUSA JEZUSA.”

AMEN!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz