niedziela, 18 czerwca 2017

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Nazwa „Boże Ciało” stanowi formę skróconą, gdyż pełna jej forma brzmi: „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej” i celebrowana jest na część Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. Chrześcijanie w szczególny sposób święcą Ciało i Krew Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, jakiej przyrzeczenie zostało złożone na Wieczerzy Pańskiej i wypełnione poprzez mękę Pańską. Ostatnia Wieczerza ma swoje obchody w Wielki Czwartek, jednak wtedy wspomina się cierpienie oraz zapowiedź śmierci Chrystusa. Boże Ciało to radosne wspomnienie poświęcenia się Chrystusa dla ludzkości oraz ustanowienia Eucharystii. Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały! Nasza Wspólnota włączyła się w przygotowanie jednego z ołtarzy w naszej parafii. Zrobiliśmy Ci miejsce w naszej parafii Panie Jezu. I zstąpił Duch Twój i rozpalił nasze serca miłością..Chwała Panu!

CZUWANIE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W nocy z soboty na niedzielę 3-4.06.2017 odbyło się w naszej parafii czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie poprowadziła wspólnota Odnowy w Duchu Św. z o. Andrzejem. Rozpoczęło się ono o godz. 20:00 modlitwą o rozgrzanie serc do Ducha Świętego. Następnie miała miejsce agapa, po której odbyła się konferencja o życiu w mocy Ducha Świętego, świadectwo wygłosiła liderka wspólnoty Ja Jestem. O godz. 23 odbyła się Eucharystia, po której w wielkiej radości ze śpiewami i tańcami odbyła się spontaniczna agapa – spotkanie przy stole. Wszystko zakończyło się około 2 nad ranem.