piątek, 7 października 2016

Rozważanie na 12.10.2016

Kontynuujemy czytanie Izajaszowego fragmentu by przejść od Bożej oferty zbawienia do lęku przed karą. Daj nam Panie zrozumieć Twe Słowo...I jakby do porzuconej żony młodości 
mówi twój Bóg:
Na krótką chwilę porzuciłem ciebie,
ale z ogromną miłością cię przygarnę.
W przystępie gniewu ukryłem
przed tobą na krótko swe oblicze,
ale w miłości wieczystej
nad tobą się ulitowałem,
mówi Pan, twój Odkupiciel.
Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego,
kiedy przysiągłem, że wody Noego
nie spadną już nigdy na ziemię;
tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie
ani cię gromić nie będę.
Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie

i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą.


Iz54, 6b-10