sobota, 15 lutego 2020


ROZWAŻANIA – MSZA I ADORACJA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE – 12 02 2020


EWANGELIA Z DNIA – ŚWIĘTEGO MARKA 7, 14-23


ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCHU ŚWIĘTY ZAPRASZAMY CIĘ DO NASZEJ WSPÓLNEJ MODLITWY. POTRZEBUJEMY I CHCEMY TWOJEJ OBECNOŚCI. BEZ CIEBIE NIE MOŻEMY NIC UCZYNIĆ.
NAGNIJ CO JEST HARDE, ROZGRZEJ SERCA TWARDE, PROWADŹ ZABŁĄKANE.
DZIAŁAJ W NAS DUCHU ŚWIĘTY JAK CHCESZ. NIECH DZISIAJ WYPEŁNIĄ SIĘ W NAS SŁOWA
1 LIST JANA 4,4 - BIBILIA TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA
‘WY, DZIECI, OD BOGA JESTEŚCIE I POKONALIŚCIE ICH, BO TEN, KTÓRY DZIAŁA W WAS JEST POTĘŻNIEJSZY OD TEGO, KTÓRY DZIAŁA W ŚWIECIE.’
TY DZIAŁAJ W NAS DUCHU ŚWIĘTY.
W CHWILI CISZY ZAPRASZAJ TERAZ DUCHA ŚWIĘTEGO SWOIMI SŁOWAMI. JEŚLI NIE WIESZ CO MÓWIĆ TO POWTARZAJ Z SERCA ‘PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY’. A JEŚLI CZUJESZ OPÓR, WYDAJE CI SIĘ TO GŁUPIE LUB BEZSENSOWNE TO ZAPRZYJ SIĘ SIEBIE. POPROŚ MARYJĘ O POMOC – NIECH ONA CIĘ OTWORZY NA DZIAŁANIE DUCHA.

UWIELBIENIE

LIST DO RZYMIAN 8,6 - BIBLIA TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA.
‘OTÓŻ MYŚLENIE DUCHA PROWADZI DO ŻYCIA I POKOJU, A MYŚLENIE CIAŁA – DO ŚMIERCI, GDYŻ MYŚLENIE CIAŁA JEST NIEPRZYJAZNE BOGU. NIE UZNAJE ONO BOWIEM, ANI NIE MOŻE UZNAĆ PRAWA BOŻEGO. CI WIĘC, KTÓRZY POSTĘPUJĄ WEDŁUG CIAŁA, NIE MOGĄ SIĘ PODOBAĆ BOGU. WY JEDNAK NIE JESTEŚCIE W CIELE, ALE W DUCHU, SKORO DUCH BOGA W WAS MIESZKA. JEŚLI KTOŚ NIE MA DUCHA CHRYSTUSA TO NIE NALEŻY DO NIEGO. LECZ JEŚLI CHRYSTUS JEST W WAS, TO CHOCIAŻ CIAŁO JEST ŚMIERTELNE Z POWODU GRZECHU, DUCH DAJE ŻYCIE DZIĘKI USPRAWIEDLIWIENIU. JEŚLI WIĘC MIESZKA W WAS DUCH TEGO, KTÓRY WSKRZESIŁ JEZUSA Z MARTWYCH TO TEN, KTÓRY WSKRZESIŁ CHRYSTUSA Z MARTWYCH, OŻYWI WASZE ŚMIERTELNE CIAŁA DZIĘKI, MIESZKAJĄCEMU W WAS JEGO DUCHOWI.’
PANIE JEZU UWIELBIAM CIĘ W TWOICH APOSTOŁACH, TUTAJ SZCZEGÓLNIE W ŚWIĘTYM PAWLE. UWIELBIAM CIĘ W KAŻDYM KAPŁANIE, KTÓREGO POSTAWIŁEŚ NA MOJEJ DRODZE. W KAŻDYM OSOBNO I WE WSZYSTKICH RAZEM. UWIELBIAM CIĘ W KAŻDYM KAPŁANIE, KTÓRY POKAZYWAŁ MI, ŻE TY JESTEŚ PANEM, ŻE POCHODZISZ OD OJCA, A MOCĄ, KTÓRA DZIAŁA WE MNIE, JEŚLI TYLKO NA TO POZWOLĘ JEST DUCH ŚWIĘTY.
PANIE JEZU UWIELBIAM CIE W TYM, ŻE DO MNIE PRZEMAWIASZ, ŻE NIE ZRAŻASZ SIĘ TYM, ŻE NIE ZAWSZE CIĘ SŁUCHAM. CAŁY CZAS MNIE NAUCZASZ I PROSISZ ŻEBY CIĘ SŁUCHAĆ. MÓWISZ ‘SŁUCHAJCIE MNIE’. CHCĘ DZISIAJ ZASŁUCHAĆ SIĘ W TWOJE SŁOWO MÓWIĄCE O SERCU.

DZIĘKCZYNIENIE

PANIE JEZU DZIĘKUJĘ ZA TO WSZYSTKO CO DO TEJ PORY UCZYNIŁEŚ W MOIM ŻYCIU. ZA TO, ŻE PRZEPROWADZIŁEŚ MNIE JUŻ TYLE RAZY PRZEZ TRUDNY CZAS. CZASAMI TO BYŁO KILKA CHWIL, CZASAMI DNI, A CZASAMI ROK LUB NAWET KILKA LAT, KIEDY WIDAĆ BYŁO TYLKO CZARNE CHMURY. TERAZ Z PERSPEKTYWY CZASU WIDZĘ, ŻE TO BYŁO MI POTRZEBNE ABY ZBLIŻYĆ SIĘ DO CIEBIE. I TERAZ WIEM NA CO UWAŻAĆ.

PRZEPROSINY

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 7,21-22 - BIBLIA TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA
‘Z WNĘTRZA, Z SERCA LUDZKIEGO POCHODZĄ ZŁE MYŚLI, ROZPUSTA, KRADZIEŻE, ZABÓJSTWA, CUDZOŁÓSTWA, CHCIWOŚĆ, PRZEWROTNOŚĆ, PODSTĘP, WYUZDANIE, ZAWIŚĆ, BLUŹNIERSTWO, PYCHA, GŁUPOTA.’
PANIE JEZU, TWOJE SŁOWA JAK ZAWSZE TRAFIAJĄ W SEDNO, W LUDZKIE SERCE. BO MOŻE NIE WSZYSTKIM CO WYMIENIŁEŚ GRZESZĘ CZYNEM, ALE CZY NIE ZDARZYŁO MI SIĘ ŹLE O KIMŚ POMYŚLEĆ? BO PRZECIEŻ CO TO SZKODZI? I TAK NIKT NIE WIDZI, NIKT NIE WIE. CZY W MOIM SERCU NIE BYŁO MYŚLI ZWIĄZANYCH Z ROZPUSTĄ I CUDZOŁÓSTWEM?? PRZECIEŻ TO TYLKO MYŚL, NIE GRZESZĘ CZYNEM. CZY NIE OKRADAM KOGOŚ Z CENNEGO CZASU WYMUSZAJĄC SKUPIANIE SIĘ NA MOJEJ OSOBIE? CZY MOJE MYŚLI LUB WYPOWIEDZIANE SŁOWA NIE BYŁY ZABÓJCZE DLA DRUGIEJ OSOBY? CZY TO PRZED TELEWIZOREM, ZA KIEROWNICĄ, W INTERNECIE ALBO BĘDĄC NA OSOBNOŚCI I OBMYŚLAJĄC PLAN DZIAŁANIA NA NASTĘPNE SPOTKANIE/ROZMOWĘ/TRUDNĄ SYTUACJĘ? CZY NIE BYŁO WE MNIE PODSTĘPU, OSKARŻEŃ, PRZEWROTNOŚCI W ROZMOWIE O KIMŚ INNYM LUB W ROZMOWIE Z TĄ OSOBĄ?  CZY NIE BYŁO WE MNIE MYŚLI O SOBIE, ŻE JEST ZE MNA WSZYSTKO W PORZĄDKU, NIE MAM SOBIE NIC DO ZARZUCENIA, ZE JA NIE JESTEM JAK TAMCI/INNI?
A TY JEZU NA KOŃCU PRZESTRZEGASZ.
‘CAŁE TO ZŁO WYCHODZI NA ZEWNĄTRZ I PLAMI CZŁOWIEKA.’
PRZEPRASZAM CIĘ JEZU ZA CAŁE TO ZŁO, KTÓRE JEST WE MNIE, A JA CI GO NIE ODDAJĘ TYLKO TRZYMAM W SOBIE. ZABIERZ TO JEZU ODE MNIE. TU I TERAZ ODDAJĘ TO TOBIE.

PANIE JEZU TY WYMIENIASZ RÓŻNE NIECZYSTOŚCI JAKIE MOGĄ BYĆ W MOIM SERCU. PODPOWIADASZ MI RACHUNEK SUMIENIA, KTÓRY POMOŻE ZBADAĆ MI MOJE SERCE. POMÓŻ MI PROSZĘ JEZU ZOBACZYĆ MOJE SERCE TAKIM JAKIM JEST. PANIE JEZU PRZYJDŹ DO MNIE Z ŁASKĄ ROZENANIA MOICH CZYNÓW. POMÓŻ MI SIĘ ZASTANOWIĆ NAD TYMI RZECZAMI, Z KTÓRYCH ŁATWO SIĘ USPRAWIEDLIWIAM. BO PRZECIEŻ INNI TAK ROBIĄ, BO TAK WYPADA. WYBACZ, ŻE NIE ZAWSZE WAŻNIEJSZE JEST DLA MNIE TWOJE ZDANIE. ŻE ZDARZA MI SIĘ BAGATELIZOWAĆ RZECZY, KTÓRE STAWIASZ NA MOJEJ DRODZE ABY SIĘ ZASTANOWIĆ NAD SOBĄ. POMÓŻ MI ROZEZNAĆ CO POCHODZI OD CIEBIE.
PRZEPRASZAM CIE PANIE JEZU ZA KAŻDY MOMENT GDY MOJA OSOBA BYŁA ZGORSZENIEM DLA INNYCH, KIEDY SIĘ WYWYŻSZAŁAM, KIEDY MYŚLAŁAM O SOBIE, ŻE JESTEM LEPSZA. PRZEPRASZAM ZA PYCHĘ, GŁUPOTĘ I MYŚLENIE, ŻE TO CO JA CZYNIĘ JEST NAJLEPSZE. PRZEPRASZAM CIĘ JEZU ZA KAŻDĄ SYTUACJĘ KIEDY W MOICH MYŚLACH LUB W ROZMOWIE BYŁ OSĄD DRUGIEJ OSOBY. A O SOBIE NIE MOGĘ POWIEDZIEĆ, ŻE WZGLĘDEM CIEBIE JESTEM OSOBĄ UCZCIWĄ. ŻE NIE MA WE MNIE JAKICHŚ SKRYTYCH WAD, KTÓRYCH NIE ODCZYTUJE.

JEZU TY MÓWISZ, ŻEBY CIĘ SŁUCHAĆ. CZASAMI WYDAJ MI SIĘ, ŻE STAWIAM DOOKOŁA SIEBIE MUR, UKRYWAM SIĘ, ŻEBY NIKT NIE WIDZIAŁ MOICH WAD, MOICH GRZECHÓW. I WYDAJE MI SIĘ, ŻE ZA TYM MUREM NIE MA NIKOGO, TYLKO JA SAMOTNIE. ALE TY PANIE JESTEŚ WSZĘDZIE, WIDZISZ, SŁYSZYSZ, CZUJESZ. PRZEPRASZAM CIĘ JEZU ZA BUDOWANIE MURÓW MOJEGO SERCA. PRZEPRASZAM ZA KAŻDY MOMENT, ROZWAŻANIA TWOJEGO SŁOWA PO SWOJEMU. KIEDY MOJE MYŚLI BYŁY DLA MNIE BARDZIEJ SENSOWNE NIŻ TWOJE SŁOWO.
PRZEPRASZAM, ŻE NIE ZAWSZE PROSZĘ O POKORĘ W SERCACH OSÓB, KTÓRE MNIE OTACZAJĄ. ŻEBYŚMY WSPÓLNIE W TEJ POKORZE CZULI SIĘ BEZPIECZNI. PRZEPRASZAM, ŻE BARDZIEJ MYŚLĘ O SOBIE. POMÓŻ MI DAWAĆ POKÓJ I RADOŚĆ INNYM, ALE TEŻ PRZYJMOWAĆ JE OD DRUGIEJ OSOBY.

PROŚBA

KSIĘGA IZAJASZA 55, 8 - BIBLIA TYSIĄCLECIA
‘BO MYŚLI MOJE, NIE SĄ MYŚLAMI WASZYMI ANI WASZE DROGI MOIMI DROGAMI – WYROCZNIA PANA’
PRZYJDŹ JEZU Z DAREM UWOLNIENIA, UZDROWIENIA. PRZYJDŹ ABY MOJE MYŚLI BYŁY ZAWSZE TWOIMI MYŚLAMI. PRZYJDŹ PANIE JEZU Z ŁASKĄ UWOLNIENIA ZE WSZYSTKICH WIĘZÓW, KTÓRE KRĘPUJĄ MOJE SERCE. UWOLNIJ TE CIEMNE MIEJSCA W MOIM SERCU, DO KTÓRYCH ŚWIADOMIE NIKOGO NIE DOPUSZCZAM I TKWIĘ W TYM NIE POTRZEBNIE. UWOLNIJ, UZDRÓW MOJE SERCE, ŻEBY BYŁO JESZCZE BARDZIEJ OTWARTE NA POTRZEBUJĄCYCH, NA MOJĄ RODZINĘ, ABY MOJE SERCE POTRAFIŁO OBDARZAĆ NAPOTKANE OSOBY TWOJĄ MIŁOŚCIĄ.
POMÓŻ MI JEZU UZDROWIĆ WSZYSTKIE NIECZYSTOŚCI, KTÓRE SĄ WE MNIE. POMÓŻ OCZYSZCZAĆ SIĘ PRZEZ REGULARNĄ SPOWIEDŹ, KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ I CZYTANIE TWOJEGO SŁOWA. TO WSZYSTKO ABY ZMIENIĆ MOJE SERCA NA WZÓR TWOJEGO SERCA. SERCA PEŁNEGO MIŁOŚCI I DOBROCI. CHCĘ CZERPAĆ WZÓR Z TWOJEJ OSOBY.  POSYŁAJ DO MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO. DUCHA, KTÓRY OTWORZY MOJE OCZY, USZY I SERCE. NIECH ON WYPEŁNIA MNIE CAŁKOWICIE.
ZABIERZ ODE MNIE TO CZYM RANIĘ DRUGĄ OSOBĄ, MYŚLĄ, CZYNEM CZY SŁOWEM. ZABIERZ ZAZDROŚĆ, ZŁE POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM DRUGIEJ OSOBY. POKAŻ MI CZEGO JEST WIĘCEJ WE MNIE. POKOJU CZY NIEPOKOJU? WOLNOŚCI CZY ZNIEWOLENIA? DOBROCI CZY ZŁOŚCI? POMÓŻ MI PRZYLGNĄĆ DO TWOJEGO SERCA. ODDAJĘ CI TO CO MNIE NAJBARDZIEJ BRUDZI I NIEPOKOI. JEZU WRÓĆ MI SERCE CZYSTE.

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 7,14 - BIBLIA TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA
"POTEM ZNOWU PRZYWOŁAŁ DO SIEBIE TŁUM I POWIEDZIAŁ: „SŁUCHAJCIE MNIE WSZYSCY I ZROZUMIEJCIE!"
ZACZYNAM DOSTRZEGAĆ JEZU, ŻE NIE UMIEM CIĘ SŁUCHAĆ. NIE UMIEM, ŻYĆ TWOIMI SŁOWAMI. PROSZĘ POKAZUJ MI NIEUSTANNIE ŚCIEŻKĘ, KTÓRĄ MAM KROCZYĆ. PROWADŹ MNIE JAK MATKA PROWADZI SWOJE DZIECKO. BĄDŹ DLA MNIE SCHRONIENIEM. POKAŻ MI JAK INNYCH PRZYPROWADZIĆ DO CIEBIE.
PANIE JEZU DAJ ŁASKĘ SŁUCHANIA I SŁYSZENIA CIEBIE TYM WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE TUTAJ GROMADZISZ. NIECH WSZYSCY USŁYSZĄ, ZROZUMIEJĄ I PRZYJMĄ TWOJE SŁOWO. NIECH KAŻDY ZROZUMIE, JAK JESTEŚ WIELKI, WSPANIAŁY, POTĘŻNY. TY I TYLKO TY, JEDYNY PAN I BÓG. PAN WSZYSTKIEGO CO BYŁO, JEST I BĘDZIE.

PANIE JEZU, CZASAMI UPODABNIAM SIĘ DO FARYZEUSZÓW, KTÓRZY OSĄDZALI INNYCH LUDZI. KTÓRZY UWAŻALI SIĘ ZA LEPSZYCH OD INNYCH. DAJ MI SIŁĘ ABY PATRZEĆ NA CIEBIE. DAJ POKORĘ ABY ZROZUMIEĆ TWOJE SŁOWO.
JEZU POMÓŻ MI NIE SZUKAĆ TYCH LUDZI, KTÓRZY ŹLE CZYNIĄ. POMÓŻ MI STANĄĆ PRZED LUSTREM I SPOJRZEĆ NA SIEBIE. PYTAĆ SIEBIE, CZY JA WSZYSTKO DOBRZE CZYNIĘ? CZY WE MNIE NIE MA JAKICHŚ ZŁYCH MYŚLI, UCZUĆ, PODSTĘPU? CZY JESTEM W PORZĄDKU WOBEC MOICH BLIŹNICH. DAJ MI PROSZĘ ŁASKĘ POKORNEJ SŁUŻBY TOBIE.
PANIE JEZU, APOSTOŁOWIE, KTÓRZY CHODZILI Z TOBĄ NIE ROZUMIELI CO DO NICH MÓWIŁEŚ. TY IM SIĘ  DZIWISZ, ŻE NIE ROZUMIEJĄ. ONI BYLI Z TOBĄ, A MY? JA JESTEM OSOBĄ JESZCZE GORSZĄ OD NICH, BO CZĘSTO CIĘ NIE SŁUCHAM. ONI CIĘ SŁUCHALI. JA CIĘ NIE SŁUCHAM, A CHCĘ WSZYSTKO WIEDZIEĆ. DAJ MI PROSZĘ ŁASKĘ SKUPIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ABY ZAWSZE SŁUCHAĆ TWOJEGO SŁOWA. ABY WPROWADZAĆ JE W CZYN.

1 LIST JANA 4,4 - BIBLIA TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA
‘WY, DZIECI, OD BOGA JESTEŚCIE I POKONALIŚCIE ICH, BO TEN, KTÓRY DZIAŁA W WAS JEST POTĘŻNIEJSZY OD TEGO, KTÓRY DZIAŁA W ŚWIECIE.’
PANIE JEZU, PROSZĘ CIĘ NIE DAJ MI ZWĄTPIĆ W TE SŁOWA, ŻE TY, KTÓRY MIESZKASZ W MOIM SERCU, JESTEŚ POTĘŻNIEJSZY OD TEGO, KTÓRY DZIAŁA W TYM ŚWIECIE. ŻE NIC CO DZIEJE SIĘ W TYM ŚWIECIE, W MOIM ŻYCIU, NIE JEST WIĘKSZE OD CIEBIE. NAWET JEŚLI PROBLEM JAKI JEST W MOIM ŻYCIU JEST WIELKI, JA MAM MÓWIĆ TEMU PROBLEMOWI: A TY ZOBACZ JAKI WIELKI JEST MÓJ BÓG.
NAKARM MNIE TWOIM SŁOWEM. JEDYNIE TWOJE SŁOWO, KTÓRE TRAFI DO MEGO WNĘTRZE BĘDZIE WE MNIE PRACOWAŁO I DZIĘKI NIEMU BĘDĘ LEPSZYM CZŁOWIEKIEM. PANIE JEZU, TWOJE SŁOWA TAK WSPANIAŁE. CHCĘ CI ODDAĆ KAŻDY DZIEŃ, KAŻDĄ SEKUNDĘ, KAZDĄ MOJĄ DROGĘ.
PRZYJDŹ W DARZE MĄDROŚCI. POKAŻ JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ TWOJE SŁOWO. ABY MOJE SERCE I ŻYCIE BYŁO PRZESIĄKNIĘTE TWOIM SŁOWEM. ŻEBY MOJE ŻYCIE BYŁO WEDŁUG TWOICH MYŚLI A NIE MOICH. PRZYJDŹ Z DAREM ŚWIATŁA.

PANIE JEZU, PRZYJDŹ ZE SWOIM SŁOWEM, ZE SWOIM DUCHEM DO WSZYSTKICH KAPŁANÓW, KTÓRZY TWORZYLI NASZĄ WSPÓLNOTĘ I INNE WSPÓLNOTY, W KTÓRYCH BYLIŚMY. DO TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY PROWADZILI WSPÓLNOTĘ DO CIEBIE. NATCHNIJ ICH SWOJĄ MOCĄ, SWOJĄ ŁASKĄ. BŁOGOSŁAW IM ZA TO, ŻE PRZYBLIŻYLI CIEBIE LUDZIOM, ŻE POKAZYWALI CIEBIE JAKO PANA I BOGA, ŻE MÓWILI JAK POSTAWIĆ CIEBIE NA PIERWSZYM MIEJSCU. BĄDŹ Z NIMI W KAŻDYM CZASIE, WE WSZYSTKICH SPRAWACH, ABY ODCZUWALI TWOJĄ BŁOGOŚĆ, WIELKOŚĆ I OBECNOŚĆ.

PSALM 37, 5-6, 30-31, 39-40 – BIBLIA TYSIĄCLECIA
‘POWIERZ PANU SWOJĄ DROGĘ I ZAUFAJ MU: ON SAM BĘDZIE DZIAŁAŁ I SPRAWI, ŻE TWOJA SPRAWIEDLIWOŚĆ ZABŁYŚNIE JAK ŚWIATŁO, A PRAWOŚĆ TWOJA – JAK POŁUDNIE.
[…]
USTA SPRAWIEDLIWEGO GŁOSZĄ MĄDROŚĆ I JĘZYK JEGO MÓWI, TO CO SŁUSZNE. PRAWO JEGO BOGA JEST W JEGO SERCU, A JEGO KROKI SIĘ NIE ZACHWIEJĄ.
[…]
ZBAWIENIE SPRAWIEDLIWYCH POCHODZI OD PANA; ON ICH UCIECZKĄ W CZASIE UTRAPIENIA. PAN ICH WSPOMAGA, WYZWALA: WYZWALA ICH OD WYSTĘPNYCH I ZACHOWUJE, DO NIEGO BOWIEM SIĘ UCIEKAJĄ.’
PANIE DOTKNIJ MOJEGO SERCA. NIECH KAŻDY DZIEŃ BĘDZIE ROZPOCZĘTY Z TOBĄ. PROWADŹ MNIE, UMACNIAJ I POSYŁAJ SWOJE ŚWIATŁO I MĄDROŚĆ. CHCĘ CHODZIĆ TWOIMI ŚCIEŻKAMI.

MODLITWA KOŃCOWA


NA KONIEC POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE. PROŚMY BOGA ABY OCZYŚCIŁ NAS Z GRZECHÓW I ODMIENIŁ NASZE SERCA. POWTARZAJMY WSPÓLNIE FRAGMENT PSALMU 51
PSALM 51, 1-5, 11-14 - BIBLIA TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE, W ŁASKAWOŚCI TWOJEJ,
W OGROMIE TWOJEGO MIŁOSIERDZIA ZGŁADŹ NIEPRAWOŚĆ MOJĄ.
OBMYJ MNIE ZUPEŁNIE Z MOJEJ WINY
I OCZYŚĆ MNIE Z GRZECHU MOJEGO.
UZNAJĘ BOWIEM MOJĄ NIEPRAWOŚĆ,
A GRZECH MÓJ JEST ZAWSZE PRZEDE MNĄ.
[…]
ODWRÓĆ OBLICZE OD GRZECHÓW MOICH
I ZGŁADŹ WSZYSTKIE MOJE NIEPRAWOŚCI.
STWÓRZ WE MNIE CZYSTE SERCE, BOŻE
I DUCHA MOCNEGO ODNÓW W MOIM WNĘTRZU.
NIE ODRZUCAJ MNIE OD TWOJEGO OBLICZA
I NIE ODBIERAJ MI TWOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO.
DAJ MI SIĘ CIESZYĆ TWOIM ZBAWIENIEM
I UMOCNIJ MNIE DUCHEM OCHOCZYM.
AMEN