o NAS...

Grupa spotyka się w środy na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Plan spotkania ma strukturę otwartą, lecz pewne elementy powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia uczestników spotkania.

Czas łaski to szczególny czas, w którym trwamy na modlitwie przed Panem.

Jest to czas uwielbienia Boga, na który zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć. Wspólnotę tworzą ludzie różnych stanów.

W czasie spotkania każdy uczestnik może doświadczyć różnych rodzajów modlitwy: modlitwy uwielbienia śpiewem, modlitwy Słowem Bożym, modlitwy prośby i dziękczynnej.

Jeśli doświadczamy dobra, to pragniemy nim się dzielić. Zapraszamy każdego, kto chce się wspólnie modlić.

Przyjdź aby razem z nami uwielbiać Pana oraz dzielić się tym, jak działa w Twoim życiu.

środa, 12 października 2022

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 2022

                                     Strumienie Miłosierdzia 

to corocznie spotkanie organizowane przez wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.
Strumienie Miłosierdzia mają charakter ewangelizacyjny, są otwarte dla każdego, bezpłatne. 

Strumienie Miłosierdzia 2022 odbywają się w dniu 15 października
w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju (ul. Stanisława Rostworowskiego 13).

W tym roku konferencje głosił będzie bp Andrzej Przybylski,
delegat KEP ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Słowem przewodnim tegorocznego wydarzenia będą słowa z ewangelii św. Marka 10,46-52, a szczególnie

„Nie martwcie się o swoje życie”

[Mt 6,25].

Plan Strumieni Miłosierdzia 2022:

10:00 Rozpoczęcie, prezentacja wspólnot 
11:00 Konferencja 

12:00 Anioł Pański, świadectwa
12:45 Przerwa 
14:00 Konferencja 2
15:00 Koronka, świadectwa
16:00 Przerwa
17:00 Adoracja w ciszy
17:30 Różaniec
18:00 Msza Święta
19:15 Uwielbienie, modlitwa wstawiennicza
21:00 Apel Jasnogórski

 Jeżeli nie możesz dotrzeć osobiście, połącz się z nami za pomocą serwisu YouTube!  Będziemy transmitować Strumienie Miłosierdzia 2022 na żywo.


UWIELBIENIE 26.10.2022r.


We środę 26 października 2022 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

Zapraszamy. 

niedziela, 1 maja 2022

ADORACJA


We środę 04 maja 2022 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00.  serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej. 


 

niedziela, 10 kwietnia 2022

UWIELBIENIE 06.04.2022r.

 

ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIETEGO

Panie Jezu, ześlij nam Twojego Ducha, by oświecał nasze umysły i otworzył je na prawdę, na Bożą prawdę. Wołamy Cię Duchu Święty przyjdź, napełnij nasze serca miłością , utul nas, abyśmy potrafili słuchać innych z uwagą, sympatią , ufnością i pokorą i odpowiadać im z szacunkiem, pokojem i szczerością. Prosimy Cię spraw, by rozbieżność poglądów nie stała się przeszkodą w okazywaniu miłości i wzajemnego szacunku bliźniemu. Przyjdź Duchu Święty, Przyjacielu mej duszy, Ty znasz moje zniewolenie, Ty widzisz moją bezradność. Uczyń we mnie to, czego ja sam uczynić nie potrafię. Ty jesteś moim Uświęcicielem, moją mocą i siłą, o Boże Duchu Święty – zaradź mojej nędzy i mojej słabości. Tobie powierzam to wszystko. Daj mi siły, abym wystarczająco współpracował z Twoją łaską. Sprawiaj nieustannie, abym był zawsze Twoją świątynią. Duchu Święty proszę Cię o światło, o zrozumienie słowa, które do mnie dzisiaj skierujesz. Spraw abyśmy, w swojej własnej wolności byli jednocześnie świadkami Boga na ziemi. Dzięki tej wolności możemy wciąż upodabniać się i przybliżać do naszego Stwórcy, który jest w niebie. Wołam Cię Duchu Święty. W imię Jezusa Chrystusa przyjdź Duchu Święty. Wołaj teraz Ducha Świętego, jak potrafisz, swoimi słowami, całym sercem Przyjdź Duchu Święty. ……. Napełniaj moje serce radością, mądrością, mocą i swoimi darami………..Przyjdź Duchu Święty obdarz nadzieją ……… Wołaj, przyjdź Duchu Święty, itp.

Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna. Wichuro Wieczernika i cichy powiewie. Prowadź mnie w tych rozważaniach zawsze z Jezusem do Ojca. Amen

ROZWAŻANIE I

Słowa z Ewangelii według Świętego Jana 8, 31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jezus pozostawia wolność wyboru. Rozmawia z ludźmi i pozostawia możliwość podejmowania decyzji. Na tym polega wolność Chrystusa, która objawia się tym, że z niewolnika, stajemy się wolni i to zdolni do jeszcze większej miłości Boga i człowieka. W ten sposób stajemy się światłością świata…Dużo z nas myśli, że jedynym przejawem wolności jest możliwość robienia tego, co się chce. Tymczasem WOLNOŚĆ nie znaczy DOWOLNOŚĆ. Pierwszym warunkiem wolności jest brak win i brak jakiegokolwiek uwikłania w zło. Popełniane zło czyni człowieka winnym, a człowiek winny (dłużny) nigdy nie będzie do końca wolny. Kto się nie przyznaje do Boga jako swego Ojca, ten staje się bezbronny i szybko traci wolność. Nie jesteśmy w stanie robić co chcemy bez wsparcia, które daje nam Bóg. Każdy z nas przeszedł taką sytuację, w której wolał stchórzyć, skłamać, byleby nie przyznać się do błędu. Bo to by zabrało nam twarz, nasze dobre imię... A prawda kosztuje. Pozornie sytuacja jest uratowana, ale tak naprawdę po tych kłamstwach wcale nie jest lepiej. Nasza dusza na tym cierpi, cierpi też człowiek obok...Dlatego - stań teraz w prawdzie z samym sobą i drugim człowiekiem. Nie uciekaj w słodkie kłamstwa. Przyznaj się przed samym sobą do popełnionych grzechów, błędów i przewinień. Może to też czas na to, by wytłumaczyć się komuś z "przedawnionego" kłamstwa? To zaboli... Ale Cię oczyści. Stań teraz w prawdzie z samym sobą…. Duchu święty proszę Cię o światło, o otwarcie się na słowa, które do mnie dzisiaj kierujesz. Amen

ROZWAŻANIE II

Liturgia dzisiejszego dnia przedstawia nam dialog między Jezusem a Żydami w świątyni jerozolimskiej. Tym razem św. Jan podkreśla, że Pan zwraca się do tych, którzy w Niego uwierzyli. Panie Jezu TWOJE SŁOWA są skierowane również do nas. Wiara w Ciebie zakłada trwanie w Twoich słowach, które jako jedyne są w stanie doprowadzić nas do wyzwalającej prawdy, w tym prawdy o nas samych. Ty Panie Jezu oznajmiasz nam, że przyszedłeś przynieść nam wolność, a czy my nie czujemy się urażeni podobnie jak Żydzi - bo nie jesteśmy niczyimi niewolnikami.

A co zniewala moje sumienie? Ty Panie przychodzisz, aby wyłamać zamki naszego więzienia, które uczynił grzech, a my często zamykamy te zamki od środka.

Czas Wielkiego Postu, to dobry moment - abyśmy wznieśli się ponad wszystko i zaczęli wszystko od nowa. Uświadamiamy sobie również naszą wolność - trzeba się jej dobrze przyjrzeć. Chodzi o wolność wobec dobra i zła i z tego zróbmy rachunek sumienia, gdyż wszelkie zło oznacza chorobę naszej wolności. Zbliża się Wielki Tydzień. W tym czasie będziemy kontemplować z bliska, pod Krzyżem, Tę, która naprawdę wiedziała, jak trwać w słowie Jezusa. Kobietę, która ponieważ była Niepokalana, żyła w wytrwałości, która zawsze była wolna.

Uciekajmy się do Jej wstawiennictwa, aby słowa Jezusa „gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali” stały się rzeczywistością w naszym życiu.

Maryjo, nasza Matko bądź naszą orędowniczką. Amenpiątek, 1 kwietnia 2022

ZAPROSZENIE NA ADORACJĘ

 


We środę 06 kwietnia 2022 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

Zapraszamy.