o NAS...

Grupa spotyka się w środy na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Plan spotkania ma strukturę otwartą, lecz pewne elementy powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia uczestników spotkania.

Czas łaski to szczególny czas, w którym trwamy na modlitwie przed Panem.

Jest to czas uwielbienia Boga, na który zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć. Wspólnotę tworzą ludzie różnych stanów.

W czasie spotkania każdy uczestnik może doświadczyć różnych rodzajów modlitwy: modlitwy uwielbienia śpiewem, modlitwy Słowem Bożym, modlitwy prośby i dziękczynnej.

Jeśli doświadczamy dobra, to pragniemy nim się dzielić. Zapraszamy każdego, kto chce się wspólnie modlić.

Przyjdź aby razem z nami uwielbiać Pana oraz dzielić się tym, jak działa w Twoim życiu.

czwartek, 18 maja 2023

ZAPROSZENIE NA CZUWANIE W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

27.05.2023 r.

  w Parafii Najświętszego Imienia Maryi, ul. Dzielskiego 1

Program czuwania:

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą wstawienniczą;

2. Różaniec z Duchem Świętym;

3. Świadectwa;

4. o godz. 22.00 - Msza Święta;

5. Agapa.

Zapraszamy.


 

czwartek, 20 kwietnia 2023

ADORACJA z 19.04.2023 r.

 


Zaproszenie Ducha Świętego

Duchu Święty- przyjdź bo chcemy razem z Tobą, ogarnięci Twoim ogniem i radością wielbić naszego Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który przecież obiecał nam Ciebie.

Bo tylko Ty, potrafisz rozpalić nasze serca miłością, Ty potrafisz otworzyć nasze oczy, nasze uszy na to co święte i dodajesz nam odwagi i radości, aby nasze usta przemówiły uwielbieniem Boga- naszego Pana

Duchu Święty, w tym tygodniu Miłosierdzia - niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia nas - za Twoim natchnieniem - nadzieją i swoją miłością, a Strumienie Miłosierdzia niech ogrzeją nasze skostniałe serca i sumienia.

Przyjdź Duchu Święty. Powiej wiatrem pokoju i zrozumienia słowa Bożego, którego w tym spotkaniu doświadczymy, a dobry Bóg niech przygarnie nas do siebie.

Najdroższa Matko, wpatrzeni w Ciebie, chcemy uczyć się pokory i pełnego zawierzenia Bogu, którego Ty doświadczyłaś w czasie drogi krzyżowej, męki i śmierci Twojego Syna.

Bądź pomocą w dźwiganiu naszych krzyży: choroby, samotności, bezradności - a naucz nas ufności, nadziei i cierpliwości na radosne dzisiejsze spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.

Uwielbienie

W dzisiejszej Ewangelii: Św. Jana rozdz. 3, 16-21 Jezus powiedział do Nikodema „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna na świat, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”.

Przychodzę dziś do Ciebie Panie Jezu - jak Nikodem, żeby porozmawiać o mojej wierze. Od niej przecież tak wiele zależy. Chcesz, abym uwierzył, że Ojciec Bóg tak bardzo mnie umiłował, że posłał mi Ciebie jako dar dla mnie, Ewangelia jest dla mnie, Twoja śmierć była dla mnie. Tylko czy ja w to wierzę?

Ty Panie Jezu zapewniasz mnie, że jeśli uwierzę w miłość Ojca i w Twoją miłość, nie zginę. Ta świadomość, że jestem do głębi kochany, wraca mi smak życia.

Z wielką troską Jezu usiłujesz mnie otworzyć na prawdę o Bogu, który nie chce mnie potępić. Pragnie mojego życia. A jaki jest Twój obraz Boga? Jakie przeczucie Boga noszę w sercu: kochającego, wrażliwego i zatroskanego Ojca, czy surowego Sędziego?

Jezus uświadamia mi, że moje życie zależy od tego, czy uwierzę ja Bogu. Wybór jest jeden: między światłem i ciemnością .

Im bardziej żyję w prawdzie, tym bardziej żyję w świetle, Jezus jest prawdą i nie pozwoli, abym gubił się w grzechu. Dlatego zaprasza mnie do życia w prawdzie. Będę częściej powtarzał dzisiaj modlitwę: „Jezu, pomóż mi zawsze chodzić w świetle Twojej prawdy”

Dziękczynienie

Panie Jezu Zmartwychwstały, dziękujemy Ci za ten święty czas spotkania z Tobą. Dzięki Twojej łasce tu jesteśmy, zostawiliśmy sprawy tego świata, żeby od Ciebie zaczerpnąć; siły, pokoju w sercach, podzielić się z Tobą naszymi sprawami, trudnościami i radościami. Mamy świadomość Panie naszych ograniczeń i słabości, ale stojąc przed Tobą w Twoim świetle przed Twoim obliczem czujemy tę wielką moc i łaskę, która spływa na nas. (Otwieraj teraz siostro i bracie swoje serce i poczuj ten lekki powiew wiatru pochodzący od Ducha Świętego, który ukoi nasze troski, zmartwienia, trudne relacje). Panie Ty zabierz od nas wszystko to, co nas boli, dokucza, przeszkadza (oddaj teraz Jezusowi swoją chorobę, swoje nałogi ,swoją samotność i to wszystko co sprawia Ci trudności).W zamian przyjmujemy Twoją miłość Panie, Twój Boski pokój i uzdrowienie. Bo kiedy zawodzi służba zdrowia, kiedy opadamy z sił w walce z chorobą, kiedy tracimy nadzieję na pojednanie w rodzinie, uwolnienie z nałogu – nie poddawaj się, bo ON jest, NAJLEPSZYM LEKARZEM NASZYCH CIAŁ I DUSZ. Oddaj Mu to wszystko i złóż pod Jego krzyż, a tam jest ONA MATKA Najświętsza, która oręduje za Tobą u swojego Syna. Która jako najlepsza z Matek - otrze twoje łzy, przytuli do swojego serca i ukoi Twój ból. Polecajmy się Jej orędownictwu. Otwórzmy nasze serca na Twojego Ducha Świętego, który żarem swojego ognia zapali nasze serca do jeszcze bardziej gorliwej miłości do naszych bliskich, znajomych oraz tych, którzy w Ciebie Panie nie wierzą. Niech świadectwo naszego życia, nasza pokora, ufność, oparcie w Tobie Panie, radość z przebywania z Tobą będzie dla nich przykładem i wzorem do naśladowania. Za ten czas tego bliskiego spotkania z Tobą - dziękujemy Ci Panie.

sobota, 15 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE

 


WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIETYM

wraz z Ks. Stanisławem Kania sP

serdecznie zaprasza na

REKOLEKCJE do HEBDOWA

(Dom Rekolekcyjny Księży Pijarów, 35 km. od Krakowa)

w dniach 12-14 maja 2023 roku

Szczegóły wyjazdu pod numerem telefonu:

 601-421-889 lub 502-135-591


środa, 12 kwietnia 2023

UWIELBIENIE 19.04.2023

 

We środę 19 kwietnia 2023 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00. Wspólnota

Odnowy w Duchu Świętym serdecznie zaprasza na Adorację

Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której

istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.


 

ADORACJA 08.03.2023 r.

ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty przyjdź . Chcemy razem z Tobą wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo Ty potrafisz rozpalić nasze serca miłością , Ty potrafisz otworzyć nasze oczy na to co święte, a nasze usta niech przemówią uwielbieniem. Duchu Święty, oświetlaj zakamarki naszych serc i sumień gdzie pochowaliśmy, a nawet celowo ukryliśmy - przed Panem nasze słabości, zniewolenia, nieprzebaczenia.

W tym czasie wielkiego postu chcemy otworzyć się przed Tobą, ogrzać Twoim światłem, oczyścić się z brudów naszych grzechów. Udziel nam łaski dobrej spowiedzi.

Przyjdź Duchu Święty. Powiej wiatrem pokoju i radości, oraz zabierz to co nas zniewala i przeszkadza.

Najdroższa Matko, patronko naszej parafii , bądź z nami teraz w czasie tej modlitwy. Zjednoczeni z Tobą w tym trudnym dla Ciebie czasie męki Twojego Syna, ucz nas pokory, ufności, nadziei i cierpliwości na radosne spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.

ROZWAŻANIE - UWIELBIENIE

Pójście za Chrystusem, to nie troska o miejsce po Jego prawej lub lewej stronie. To przede wszystkim akceptacja krzyża, służby aż do oddania życia „na okup za wielu”. Staje już przed nami tajemnica krzyża, znak miłości. Krzyż powinien stać się dla mnie punktem orientacyjnym w życiu. Krzyż uczy mnie pokory, miłości, uczy sensu bycia dla innych. Lekcja krzyża jest potrzebna kiedy przychodzą trudne chwile.

Niech prowadzą nas Twoje słowa „..kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu..”

Panie Jezu bądź moim wsparciem w czasie wielkiego postu, oddalaj ode mnie wszelkie pokusy, złe myśli, przyzwyczajenia. Naucz mnie ofiarować siebie innym – CODZIENNIE - ofiarować swój czas, dobre słowo, uśmiech, łagodność, pocieszenie. Dzielić się dobrami materialnymi z potrzebującymi. Te wszystkie akty mojej dobrej woli – to wciąż za mało wobec Twojego oddania się za nas – ale są wzorem godnym do nieustającego naśladowania.

DZIĘKCZYNIENIE

Panie Jezu Chryste - dziękujemy że dałeś nam przeżywać wraz z Tobą kolejny w naszym życiu Wielki Post. Czas, kiedy jeszcze raz podejmujemy, różne umartwienia, postanowienia i zobowiązania, a które nie zawsze udaje się nam dotrzymać. Bo ciągle zbaczamy z wyznaczonej przez Ciebie drogi. Natłok informacji , nasze reakcje na nie, zabierają nasz pokój serca, a to oznacza że często odsuwamy Ciebie na dalszy Plan, bo przecież wiemy, że Ty zawsze będziesz na nas czekał - ale co będzie , jeżeli to będzie dla nas ostatni Wielki Post ??

Dlatego daj nam Panie Jezu - kolejną szansę na wytrwanie – wyprowadź nas na pustynię naszego życia: bez ciągłego patrzenia w telewizor, telefon, internet. Skieruj nasz wzrok na ludzi wokół nas. Może też nas nie widzą bo podobnie jak my są zaślepieni blaskiem komputerów czy telefonów.

Zobaczmy siebie nawzajem - ucieszmy się naszą obecnością tu w kościele, w rodzinie, w pracy w sąsiedztwie. Bądźmy dla siebie miłosierni , jak Ty Panie stałeś się dla nas miłosierny. Wlej w nasze serca, dużo zapału do rozważania Twojej Męki poprzez uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.