o NAS...

Grupa spotyka się w środy na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Plan spotkania ma strukturę otwartą, lecz pewne elementy powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia uczestników spotkania.

Czas łaski to szczególny czas, w którym trwamy na modlitwie przed Panem.

Jest to czas uwielbienia Boga, na który zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć. Wspólnotę tworzą ludzie różnych stanów.

W czasie spotkania każdy uczestnik może doświadczyć różnych rodzajów modlitwy: modlitwy uwielbienia śpiewem, modlitwy Słowem Bożym, modlitwy prośby i dziękczynnej.

Jeśli doświadczamy dobra, to pragniemy nim się dzielić. Zapraszamy każdego, kto chce się wspólnie modlić.

Przyjdź aby razem z nami uwielbiać Pana oraz dzielić się tym, jak działa w Twoim życiu.

niedziela, 18 lutego 2024

UWIELBIENIE 7.02.2024

                                              ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY , zapraszamy, przyjdź, otwieraj nasze serca , uczyń je podatnymi na kształtowanie Twoim działaniem. Niech staną się pojemnymi naczyniami na Twoje natchnienia, a Ty wypełnij je po brzegi, wylewaj się w nie jak lawa i przemieniaj, udoskonalaj. Potrzebujemy Ciebie jak powietrza – dlatego przyjdź do nas, powiej swoim cudownym wiatrem, zostań z nami – NIE ODCHODŹ. Bądź z nami, kiedy wrócimy do naszych domów i do naszej codzienności i ciągle nas umacniaj. Niech ta nasza modlitwa: spokojna, gorliwa, pełna wiary i zaufania w Twoją moc i dobroć rozpali w nas ogień Twojej miłości. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY i spraw, abyśmy trwali w Jezusie, bez którego nic nie możemy uczynić. RZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY umocnij słabych, prowadź zagubionych, oświecaj drogę naszego życia, obdarz każdego z nas jednością i pokojem.

DUCHU ŚWIĘTY ZSTĄP TERAZ NA KAŻDEGO Z NAS. WYPEŁNIJ NAS SOBĄ, OBMYJ NAS, OCZYŚĆ NAS, UŚWIĘĆ NAS i PRZEMIEŃ NAS. Uczyń nasze serca świątynią żywą, w której będziesz mógł mieszkać na zawsze. W IMIĘ JEZUSA CHRYSTYSA PRZYJDŹ DUCHU ŚWIETY.

                                Rozważanie Ewangelii wg. Świętego Marka 7, 14-23

Dzisiaj Ewangelia mówi o sercu. To z serca ludzkiego pochodzi to wszystko co prowadzi człowieka do zła, do grzechu. Jezus wymienia 13 rodzajów zła pochodzących „z wnętrza człowieka”. Jak to wygląda dzisiaj? Słowa „cudzołówstwo”, „nierząd” prawie się dzisiaj nie używa. „Chciwość” awansowała do rangi cnoty, na „wyuzdaniu” oparty jest niemały odsetek dzieł sztuki i kinematografii. „Głupota i obelgi” są czymś naturalnym w świecie internetu. Czy niektóre rodzaje „zabójstw” np. aborcja są w porządku?

Muszę mieć świadomość, że to co rodzi się z serca może skrzywdzić innych. Wojna, ból, krzywda zaczyna się w sercu człowieka. Jeśli chcę pokoju w świecie to muszę zacząć od przemiany siebie. Muszę modlić się o pokój serca. Serce to także miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Kiedy chce coś tak prawdziwie powiedzieć o moim własnym życiu to muszę to wszystko powiedzieć „z głębi swojego serca”. Jeśli mam zmienić swoje życie to muszę zacząć od przemiany serca. Panie Jezu pomóż nam przemieni nasze serca: roszczeniowe, narzekające, niespokojne - w serca wdzięczne, uwielbieniowe i ciche. Panie Jezu i Duchu Święty pomóż nam pogłębić relacje ze światem duchowym - z Bogiem - oderwane od podniet tego świata.

                                                        DZIĘKCZYNIENIE

Otwieramy nasze serca na Twojego Ducha Świętego, który żarem swojego ognia zapali nasze serca do jeszcze bardziej gorliwej miłości do naszych bliskich, znajomych oraz tych, którzy w Ciebie Panie nie wierzą, a znajdują się w naszym bliskim otoczeniu. Niech świadectwo naszego życia, nasza pokora, ufność oparcie w Tobie Panie, radość z przebywania z Tobą będzie dla nich przykładem i wzorem do naśladowania. Za czas tego bliskiego spotkania z Tobą dziękujemy Ci Panie. Za słowa skierowane do każdego z osobna, za to że napełniłeś nas darami pochodzącymi od Ducha Świętego, który wciąż nas umacnia. Panie Jezu prosimy wejrzyj na każdego, kto zaprasza Ciebie do swojego życia. Dziękujemy Panie, że zabierasz nasze troski, problemy, słabości - pochylasz się nad nami i okazujesz swoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za nasze Rodziny, za to, że im błogosławisz, że przywracasz w nich jedność, uwalniasz z pretensji i niechęci wobec bliskich. Dziękujemy, za dary Ducha Świętego, którymi nas wypełniasz i za drogę którą nas prowadzisz, prostą i w blasku Twojego światła.


piątek, 2 lutego 2024

ADORACJA 07.02.2024

07.02.2024r. po Mszy Świętej o godz. 18.00.  serdecznie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

niedziela, 14 stycznia 2024

UWIELBIENIE 10.01.2024


 Zaproszenie Ducha Świętego

Za przykładem błogosławionego księdza Michała Sopoćki zaprośmy teraz Ducha Świętego do naszej modlitwy. Duchu Święty, jedyny sprawco prawdziwej radości i pokoju, spłyń na wstrząśnięte dusze nasze, tchnij w nie -nie tylko swą łaskę z cnotami, darami i owocami, lecz zanurz je w Twoich błogosławieństwach, których wprawdzie jesteśmy niegodni, ale się ich spodziewamy jedynie z Miłosierdzia Twojego, bo cierpimy dla Chrystusa, a on zapewnił radość dla cierpiących…

Duchu miłości i Miłosierdzia, w kim TY ogień rozniecisz, ten staje się natychmiast płomieniem! Przyjdź Duchu miłosierdzia, a moc z góry stanie się moim udziałem, będę i ja uczestnikiem słodkich Twoich owoców. Duchu Święty przyjdź, wypełnij nasze serca żarem miłości, ciepłym powiewem, daj nam czuć Swoją obecność. Chcemy z Tobą przeżywać ten święty czas. Chcemy otwierać się na słowa Boże do nas skierowane, które jak ziarna padają na żyzną ziemię naszych serc i wzrastają przynosząc owoce: miłość, radość, cierpliwość, pokój, dobroć i wierność.

Duchu Święty poświęcamy Ci naszą wolność, aby dzięki Twej mocy oczyszczającej była wyzwolona od więzów samolubnej miłości własnej, od ciasnoty i skrępowania błędnymi poglądami, od przestronnych dróg i szerokich bram fałszywej wolności, a stała się w nas wolnością dzieci Bożych. Prosimy Cię o to Duchu Święty.

Rozważanie z dzisiejszej ewangelii wg. Św. Marka 1 29-39

Przyłączę się do Jezusa, który idzie do domu Szymona i Andrzeja. Będę podziwiał Jego zwyczajność i prostotę. Nawiązuje bliskie relacje z rybakami. Odwiedza ich w domu, uzdrawia teściową Piotra.

Jezus pragnie ze mną zwyczajnych, prostych relacji. Jest ze mną tam, gdzie mieszkam, gdzie prowadzę codzienne, ciche życie. Pragnie mnie ująć za rękę, zbadać mój puls, uzdrowić z mojej gorączki.

Wyobrażę sobie Jezusa, który pochyla się nade mną. Zna moje najgłębsze rany – to, co wywołuje we mnie najgroźniejsze choroby. Chce, abym Mu o tym powiedział. Uczynię to teraz. Poproszę Jezusa, aby położył na mnie ręce i dotknął moich chorych miejsc. Oddam Mu moje bolesne myśli, moje zranione uczucia, moją chorą wolę. Będę prosił o wewnętrzne uwolnienie od złych przywiązań. Wejdę w tłum, który gromadzi się przed domem Piotra . Zobaczę z bliska chorych i opętanych, którzy cisną się na Jezusa. Pomyślę o moich bliskich, znajomych, którzy potrzebują uzdrowienia. Kto to jest? Kogo najbardziej chciałbym przynieść Jezusowi? Będę wpatrywał się w Jezusa, który budzi się, gdy jeszcze jest ciemno i idzie na pustynię . Zbliżę się do Niego i poproszę, aby pozwolił mi trwać z Nim na modlitwie, aby przelał na mnie swego ducha modlitwy.

Wszyscy Cię szukają” . Czy jest we mnie pasja szukania Jezusa? Czy Go pragnę? Jakie są moje największe pragnienia? Czym żyję najbardziej? Będę często powtarzał: „Pragnę Cię, Jezu”.

Dziękczynienie

Dziękujemy Ci Panie za ten czas spędzony z Tobą, za bliską obecność, za słowa skierowane do każdego z osobna. Bo Ty znasz nas po imieniu i wiesz czego potrzebujemy. Przyszliśmy tu po uzdrowienie naszej duszy i naszego ciała. Boże Narodzenie jest okazją do ponownego spotkania z Chrystusem do osobistego wysiłku by odnaleźć Boga. I my tu zebrani podjęliśmy ten wysiłek. Odkrywamy Cię na nowo, z nowym zapałem zachwycamy się Twoim pięknem, Twoją miłością i dobrocią, Twoim miłosierdziem. Chcemy ofiarować Tobie jeszcze więcej naszego czasu, bo Ty zawsze masz dla nas CZAS, żeby wysłuchać, nakarmić nas swoim słowem. Nie pozwól, byśmy całkowicie pochłonięci sprawami tego świata – usunęli Cię na margines naszego życia, zwracali się do Ciebie chaotyczną modlitwą, sporadycznym udziałem w Eucharystii, brakiem uwielbienia Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Duchu Święty przyjdź teraz i zmieniaj nasze życie, naucz nas właściwie Ciebie adorować, uświęcaj i zespalaj nas poprzez sakramenty Święte, które przyjmujemy.

Dziękujemy Panie, że przyjmujesz nasze troski, problemy, słabości - pochylasz się nad nami i okazujesz swoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za nasze Rodziny, za to, że im błogosławisz, że przywracasz w nich jedność, uwalniasz z pretensji i niechęci wobec bliskich. Kolejny rok przed nami z nowymi postanowieniami, obietnicami i dobrymi chęciami. Pomóż nam Panie wytrwać w nich i udzielaj Twojego błogosławieństwa na każdy nowy dzień, bo bez Ciebie będzie trudno. Ty nas umacniaj, uświęcaj i kieruj dobrymi drogami, które zbliżą nas do Ciebie. Jeżeli zbłądzimy nie pozwól abyśmy zwlekali z pojednaniem się z Tobą lecz szybko odnaleźli pokój serca w sakramencie pojednania.

Zakończenie

Jezus jako Dobry Pasterz, towarzyszy nam w naszym ziemskim pielgrzymowaniu dlatego pomódlmy się na zakończenie Psalmem 40 werset 14-18

Racz mnie ocalić, o PANIE! PANIE, pośpiesz mi na pomoc!

Niech się zawstydzą i zarumienią ci co czyhają na me życie, by mi je odebrać.

Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy pragną mego nieszczęścia.

Niech się okryją hańbą ci, którzy mi mówią: ”Dobrze mu tak, dobrze”

Niech Tobą się radują i weselą wszyscy, którzy Ciebie szukają!

Miłośnicy Twego zbawienia niech zawsze mówią: „PAN jest wielki”.

Ja zaś jestem poniżony i biedny:

PAN będzie troszczył się o mnie. Ty jesteś pomocą mą i ucieczką,

Boże mój nie zwlekaj! „niedziela, 7 stycznia 2024

ADORACJA 10.01.2024r.

 


We środę 10 stycznia 2024r. po Mszy Świętej o godz. 18.00. serdecznie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

sobota, 9 grudnia 2023

Uwielbienie 6.12.2023

Zaproszenie Ducha Świętego

Zapraszamy Cię Duchu Święty, przybądź Duchu Boży, który jesteś światłem z niebios i źródłem pociechy i pokoju, odpoczynkiem w pracy, siłą w słabości, uzdrowieniem wewnętrznym, tchnieniem zmartwychwstania.

Przybądź Duchu Święty, Ty jak nagły powiew wiatru poruszasz nasze umysły i serca, aby zasłuchane w Twój szum zatrzymały się choć na chwilę i UCISZYŁY , powtarzając za Tobą słowa miłości, uwielbienia i dziękczynienia, skruchy i prośby o to, co TY SAM CHCESZ NAM OFIAROWAĆ.

Duchu Święty zstąp na nas tu obecnych, skrusz nasze serca i przemień nas. Chcemy być Tobie poddani we wszystkim. Spraw, abyśmy trwali w Jezusie, bez którego nic nie możemy uczynić. Kieruj naszym życiem według Twojej świętej woli. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Ty, który napełniłeś ogromem łaski duszę Maryi i rozpaliłeś świętą gorliwością serca Apostołów, zechciej napełnić również nasze serca swoją łaską i miłością. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIETY.

Rozważanie z dzisiejszej Ewangelii.

Zbliżę się do Jezusa, który stoi nad Jeziorem Galilejskim. Poproszę, aby pozwolił mi pójść z Nim na górę . Usiądę obok Niego. W milczeniu będę trwał przy Nim i nasycał się Jego obecnością. Dla Jezusa najważniejsza jest moja obecność.

Zwrócę uwagę na tłum ludzi, który schodzi się zewsząd . Pragną uzdrowienia. Podejdę bliżej. Wejdę w tłum, aby z bliska zobaczyć chromych, ułomnych, niewidomych... Jak czuję się w tym tłumie?

Co jest moją największą raną? Zatrzymam się dłużej nad tym pytaniem. Co najbardziej mnie boli, co przeszkadza mi żyć? Czy rozmawiam o tym z Jezusem? O co chciałbym Go prosić?

Pozostanę w tłumie. Zbliżę się do niewidomych, niemych, chromych. Zobaczę, jak Jezus przywraca im wzrok, mowę, zdrowie. Ludzie zmęczeni cierpieniem, smutni zamieniają się w zdumiony, uradowany, wielbiący Boga tłum .

Przywołam z własnego życia chwile, w których wyraźnie doświadczałem, że Jezus mnie uzdrawia. Kiedy to było? W jakich okolicznościach? Z czego uzdrowił mnie Jezus? Co dzisiaj przeważa we mnie: radość, wdzięczność, smutek?

Odnajdę wzrok Jezusa. Zobaczę w Jego oczach miłość i żal . Patrzy na głodnych... i na mnie. Czy potrafi ę dostrzec czułość, z jaką na mnie spogląda? Będę wpatrywał się w Jezusa i prosił, aby przeniknął mnie swoją miłością.

Jezus widzi do głębi każdy mój głód. Chce go zaspokoić . Co jest moim największym głodem? Oprę głowę na Jego piersi i będę powtarzał: „Tylko Ty możesz zaspokoić mój głód”.

Dziękczynienie

Dziękujemy Ci Panie za ten czas spędzony z Tobą, za bliską obecność, za słowa skierowane do każdego z osobna. Bo Ty znasz nas po imieniu i wiesz czego potrzebujemy. Przyszliśmy tu po uzdrowienie naszej duszy naszego ciała Adwent zaprasza nas do osobistego wysiłku by szukać Boga. I my tu zebrani podjęliśmy ten wysiłek. Chcemy Cię odkrywać na nowo, zachwycić się Twoim pięknem, Twoją miłością i dobrocią, Twoim miłosierdziem.

Ty zawsze masz dla nas CZAS, żeby wysłuchać nakarmić nas swoim słowem, a my pochłonięci sprawami tego świata – mamy zawsze mało czasu dla Ciebie.

Duchu Święty przyjdź teraz i zmieniaj nasze życie, naucz nas właściwie gospodarować czasem, i właśnie teraz otwieramy się na Twoje dary, i chcemy je przyjmować w obfitości.

Dziękujemy Panie, że przyjmujesz nasze troski, problemy, słabości - pochylasz się nad nami i okazujesz swoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci za nasze Rodziny, za to, że im błogosławisz, że przywracasz w nich jedność, uwalniasz z pretensji i niechęci wobec bliskich.

A co ja mogę ofiarować Tobie Panie Jezu? Może udział w roratach, może sakrament pokuty, może pojednanie z bliskimi, może pomoc potrzebującym?

Niech ten okres Adwentu będzie dla nas swoistym remanentem dotychczasowego życia, a wigilijny stół, będzie miejscem jedności, pojednania, pokoju, życzliwości i radości z Narodzenia Chrystusa na nowo w naszych sercach i rodzinach.

Zakończenie

Bóg jako Dobry Pasterz, towarzyszy nam w naszym ziemskim pielgrzymowaniu dlatego pomódlmy się na zakończenie Psalmem 23

PAN moim pasterzem, nie brak mi niczego.

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,

Prowadzi mnie nad wody , bym odpoczął.

Ożywia mnie na nowo,

Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.

Choć bym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną!

Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy.

Zastawiasz przede mną stół wobec mych przeciwników.

Namaszczasz mi głowę olejkiem, a mój kielich jest napełniony.

Dobroć i łaska niech idą za mną przez wszystkie dni mego życia,

Abym zamieszkał w domu PANA po najdłuższe czasy.” 

wtorek, 5 grudnia 2023

UWIELBIENIE 06.12.2023 r.


We środę 6 grudnia 2023 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00. serdecznie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie w trakcie której istnieje możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej. 

sobota, 25 listopada 2023

ADORACJA 22.11.2023


Zapraszamy Cię Duchu Święty

przybądź Duchu Boży, który jesteś światłem z niebios i źródłem pociechy i pokoju, odpoczynkiem w pracy, siłą w słabości, uzdrowieniem wewnętrznym, tchnieniem zmartwychwstania.

Przybądź, weź w posiadanie moje ciało i uczyń je świątynią chwały i wewnętrznej odnowy.

Duchu Święty, Boski Przewodniku mego życia, pokarmie mego umysłu i mego serca, ZSTĄP NA MNIE.

Duchu Święty nie ma miejsca, gdzie Ty nie mógłbyś wejść, nie ma rzeczy, której Ty nie mógłbyś uczynić ZSTĄP NA MNIE.

Duchu Święty zamieszkaj na stałe w mojej duszy, daj mi wieczną radość. Niech cierpienie w tym życiu stanie się radością w życiu wiecznym.

Duchu Najświętszy, któryś wszystkie dary swej łaski w jednym SERCU MARYI nagromadził i uczynił Je godnym mieszkaniem Twojego Bóstwa, spraw łaskawie abyśmy mogli znaleźć w tym najświętszym i najsłodszym Sercu Twojej Oblubienicy - najbezpieczniejszą ucieczkę teraz i godzinę naszej śmierci. AMEN

Rozważanie z dzisiejszej Ewangelii

Zbliża się koniec roku liturgicznego. Kościół podaje mi Słowo Jezusa, abym rozpatrzył w sercu, jak wykorzystałem dobra otrzymane w minionym czasie. W świetle przypowieści o minach z dzisiejszej ewangelii według Św. Łukasza 19 , 11-28 spróbuję ocenić mój obecny stan życia.

Wrócę do najważniejszych momentów z ostatniego okresu życia. Jakie dary, talenty widzę w sobie? Jakie dobre natchnienia budziły się w moim sercu? Co uznaję za największe obdarowanie ostatniego okresu?

Jezus uświadamia mi, że każde dobro jest Jego darem. Powierzył mi je. Ufa mi. Oczekuje ode mnie hojności, zaangażowania w życie. Jak „zainwestowałem” tegoroczne dobro?

Jezus pyta mnie o to, co zyskałem jako człowiek, jako chrześcijanin; co zyskałem w moim powołaniu? Spojrzę na moje człowieczeństwo, na moją wiarę, na moje powołanie.

Jezus cieszy się każdym dobrem, które pomnożyłem. W czym sprawiłem Mu największą radość? Czy patrząc, na siebie mam poczucie „dobrego sługi”.

Jakie odczucia budzą się we mnie, kiedy słucham rozmowy ze złym sługą? Co uznaję za moje największe zaniedbanie minionego czasu? Czy nie ma we mnie lęków, które hamują we mnie rozwój dobra? Jaki lęk przeszkadza mi najbardziej? Wypowiem go i oddam Jezusowi.

Przyniosę Jezusowi dobro, które zaowocowało we mnie w minionym czasie. Będę prosił Go, aby je pobłogosławił i pomnożył. Wyznam z miłością: „Ty Panie jesteś źródłem wszelkiego dobra!”

Dziękczynienie

Czekamy Panie Jezu na Twoje powtórne przyjście – to oczywiste Ale jeśli chcemy, żeby to spotkanie było przyjazne, należy spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich, jest taki, że trzeba nam się oddalić od chorobliwej ciekawości dotyczącej momentu uroczystego i zwycięskiego powrotu Pana. On przyjdzie, jak mówi Pismo, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Zostawmy zatem spekulacje na ten temat! Czekajmy z ufnością, ale bez niezdrowej ciekawości. Drugi warunek brzmi: nie traćmy czasu. Oczekiwanie na przyjście i wspaniały koniec - nie może być wymówką do tego, by nie traktować poważnie chwili obecnej. Radość i rozkosz ostatecznego spotkania będzie tym większa, im większe będzie nasze działanie na rzecz Królestwa podczas obecnego życia.

Dlatego otwieramy nasze serca na Twojego Ducha Świętego, który żarem swojego ognia zapali nasze serca do jeszcze bardziej gorliwej miłości do tych, których stawiasz na naszej drodze. Niech świadectwo naszego życia, nasza pokora, ufność oparcie w Tobie Panie, radość z przebywania z Tobą będzie dla nich przykładem i wzorem do naśladowania.

Panie, dziękujemy Ci za ten święty czas spotkania z Tobą. Dzięki Twojej łasce tu jesteśmy, żeby od Ciebie zaczerpnąć; siły, pokoju w sercach, podzielić się z Tobą naszymi sprawami, trudnościami i radościami. Mamy świadomość Panie naszych ograniczeń i słabości, ale stojąc przed Tobą w Twoim świetle przed Twoim obliczem czujemy wielką moc i łaskę, która spływa na nas.

Zakończenie

Modlitewne zwrócenie się do Boga, z prośbą o uwolnienie od nieprzyjaciół, pociąga za sobą rezygnację z chęci zemsty i jest oddaniem Bogu przeprowadzenia sprawiedliwości.

Dlatego na zakończenie pragniemy Cię uwielbić Panie słowami Psalmu 17 ,werset 5-9 i 15

Stawiam swe stopy na Twoich ścieżkach,

by nie zachwiały się moje kroki.

Wołam do Ciebie ,Boże, bo Ty mnie wysłuchasz.

Nakłoń ku mnie ucha, usłysz moje słowa!

Okaż swą przedziwną łaskę, Zbawco ufających Tobie,

którzy szukają Twojej pomocy.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,

z dala od bezbożnych, którzy mnie uciskają.

Ja zaś żyłem uczciwie, więc będę dopuszczony przed Twe oblicze,

zostanę nasycony, gdy objawi się Twoja chwała.”